رحمت‌الله فیاضیان

رحمت‌الله فیاضیان

زادروز: ۱۳۱۳
خاکسپاری: ۱ دی ۱۳۶۰
نام پدر: محمود
گرایش سیاسی: استوار یکم شهربانی

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۶۰
شماره: ۱۶

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

فیاضیان