حسین فضیلی

حسین فضیلی

زادروز: ۱۳۳۸
خاکسپاری: ۲۱ تیر ۱۳۶۰
نام پدر: مهدی
پیشه/تحصیلات: ورزشکار، بوکسور
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۸۸
شماره: ۲۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

فضیلی