قدسیه‌سادات فردوسی اوره

قدسیه‌سادات فردوسی اوره

زادروز: ۲۹ دی ۱۳۳۷
خاکسپاری: ۱۶ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: سید مهدی
پیشه/تحصیلات: دانشجوی مهندسی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۴۷
شماره: ۵۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.