سید مجید فیوضی مظلومی

سید مجید فیوضی مظلومی

خاکسپاری: ۲۴ شهریور ۱۳۶۰
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۴۱
ردیف: ۹۵
شماره: ۱۶

اسناد و منابع تکمیلی:

مزار جان‌باخته توسط نیروهای حکومتی تخریب شده است.