اصغر فیروزان

اصغر فیروزان

زادروز: ۱۵ آذر ۱۳۳۶
خاکسپاری: ۲۴ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: فضلعلی
پیشه/تحصیلات: دبیر
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۶۸
شماره: ۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

فیروزان