سعید فوقانی

سعید فوقانی

زادروز: ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۱۳۶۰
نام پدر: محمدباقر
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۲۹
شماره: ۵۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.