محمدحسن گرمسیر

محمدحسن گرمسیر

زادروز: ۱۳۲۰
خاکسپاری: ۷ اسفند ۱۳۶۰
نام پدر: عباس
پیشه/تحصیلات: تکنسین
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۱
ردیف: ۳۲
شماره: ۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.