حسن گازرانی

حسن گازرانی

زادروز: ۱۵ دی ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۲۴ مهر ۱۳۶۰
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۷
شماره: ۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.
مختصات دقیق مزار شماره‌ی ۸ ردیف ۷ است.

گازرانی