محمد قدیری

محمد قدیری

زادروز: ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۱۴ بهمن ۱۳۶۰
نام پدر: مجید
پیشه/تحصیلات: دیپلم، سرباز وظیفه
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۱۰۵
شماره: ۳۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.