مرضیه (فریده) قدیانی

مرضیه (فریده) قدیانی

زادروز: ۸ آبان ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۲۸ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: حسین
پیشه/تحصیلات: دانشجوی معماری، دانشگاه تهران
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۵۸
شماره: ۳۲

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.