علیرضا‌ (امیر) غفوری

علیرضا‌ (امیر) غفوری

زادروز: اردیبهشت ۱۳۴۰
خاکسپاری: شهریور ۱۳۶۰
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۲۹
شماره: ۳۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

غفوری