محراب قلاوند

محراب قلاوند

زادروز: ۱۳۳۸
خاکسپاری: ۱ دی ۱۳۶۰
نام پدر: آقاجان
پیشه/تحصیلات: سرباز وظیفه
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۶۰
شماره: ۱۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

قلاوند