محسن قامتی

محسن قامتی

زادروز: ۱۸ آذر ۱۳۳۴
خاکسپاری: ۲۷ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: علی‌اصغر
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۶
شماره: ۲۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.