جعفر قنبرنژاد

جعفر قنبرنژاد

زادروز: ۵ مرداد ۱۳۳۷
خاکسپاری: ۱ تیر ۱۳۶۰
نام پدر: قنبر
پیشه/تحصیلات: روزنامه‌نگار
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۶۷
شماره: ۱۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

قنبرنژاد