شیرین قنبرپور

شیرین قنبرپور

زادروز: ۱۳۴۳
خاکسپاری: ۷ اسفند ۱۳۶۰
نام پدر: بهرام
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۱
ردیف: ۳۲
شماره: ۲۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.