اصغر قاسمی

اصغر قاسمی

زادروز: ۱۳۴۰
خاکسپاری: ۱۶ تیر ۱۳۶۰
نام پدر: ابوالقاسم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۸۱
شماره: ۳۱

اسناد و منابع تکمیلی:

مختصات دقیق مزار شماره‌ی ۳۱ ردیف ۸۱ است. اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

قاسمی