حسن قاسمی‌زاده

حسن قاسمی‌زاده

زادروز: ۱۷ بهمن ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۱ بهمن ۱۳۶۰
نام پدر: شعبان
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۸۹
شماره: ۲۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.