بهرام قاسم‌خانی

بهرام قاسم‌خانی

زادروز: ۱ اسفند ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۱۰ مرداد ۱۳۶۰
نام پدر: موسی
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۰۲
شماره: ۲۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

قاسمخانی