سید هاشم قوامی

سید هاشم قوامی

زادروز: ۱۳۳۴
خاکسپاری: ۱۲ دی ۱۳۶۰
نام پدر: سید حسین
پیشه/تحصیلات: مهندس
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۷۲
شماره: ۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.