سعید غیور نجف‌آبادی

سعید غیور نجف‌آبادی

خاکسپاری: ۲۵ مرداد ۱۳۶۰
پیشه/تحصیلات: دانشجوی مهندسی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۴۱
ردیف: ۹۴
شماره: ۹

اسناد و منابع تکمیلی:

مزار جان‌باخته توسط نیروهای حکومتی تخریب شده است.

najafabadi