آزیتا غزنوی

آزیتا غزنوی

زادروز: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۱۶ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: امیرحسین (نام مادر: توران)

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۴۷
شماره: ۴۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.