راضیه قبادپور

راضیه قبادپور

زادروز: ۱۳۴۲
خاکسپاری: ۳ تیر ۱۳۶۰
نام پدر: عبدالکریم
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۶۸
شماره: ۴۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.