قدرت رضائی

قدرت رضائی

زادروز: ۲۵ خرداد ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۲ مرداد ۱۳۶۰
نام پدر: ولی‌الله
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۹۶
شماره: ۵۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.