غلامعلی غلام دنیوی

غلامعلی غلام دنیوی

زادروز: ۱۳۳۷
خاکسپاری: ۸ تیر ۱۳۶۰
نام پدر: غلامحسین
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۷۳
شماره: ۳۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

دنیوی