جهانگیر غلامی

جهانگیر غلامی

زادروز: ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۹ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: محمدولی
پیشه/تحصیلات: کشتی‌گیر
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۴۲
شماره: ۱۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.