سید حسن میرعبدالله قمی

سید حسن میرعبدالله قمی

زادروز: ۱۳۱۸
خاکسپاری: ۲۹ آبان ۱۳۶۷
نام پدر: سید حسین
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱
شماره: ۲۸

اسناد و منابع تکمیلی:

مختصات دقیق مزار شماره‌ی ۲۸ مکرر ردیف ۱ است.