خیام قربان‌پور

خیام قربان‌پور

زادروز: ۱۳۳۵
خاکسپاری: ۸ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: محبوب
پیشه/تحصیلات: دانشجوی دانشکده‌ی فنی دانشگاه تهران
گرایش سیاسی: پیکار

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۴۱
شماره: ۴۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

قربانپور