جمشید غیاثی

جمشید غیاثی

زادروز: ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۵ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: اصغر
پیشه/تحصیلات: دانشجوی مهندسی ساختمان
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۴۵
شماره: ۲۲

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.