برزو شکیبی گیلانی

برزو شکیبی گیلانی

زادروز: ۱۳۲۱
خاکسپاری: ۲۲ مرداد ۱۳۶۰
نام پدر: عزیزالله
گرایش سیاسی: گروه پارس

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۰۹
شماره: ۵۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

شکیبی-گیلانی