اندیشه گیلانی‌نژاد

اندیشه گیلانی‌نژاد

زادروز: ۲۹ آذر ۱۳۴۳
خاکسپاری: ۲۰ اسفند ۱۳۶۰
نام پدر: محمدعلی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۱
ردیف: ۱۴
شماره: ۳۲

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.