غلامحسین ابراهیمی

غلامحسین ابراهیمی

زادروز: ۱۳۳۱
خاکسپاری: ۲۳ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: جعفر
پیشه/تحصیلات: دپیلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۶۵
شماره: ۱۰

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.