فرحناز گلچیان نیک

فرحناز گلچیان نیک

زادروز: ۱۳۴۳
خاکسپاری: ۳۱ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: محمود
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۴۱
شماره: ۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.