کوروش گل‌چوبیان

کوروش گل‌چوبیان

زادروز: ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۲۷ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: محمود
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: راه کارگر

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۶
شماره: ۲۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.