محمدصادق گلزاده غفوری

محمدصاق گلزاده غفوری

زادروز: ۱۷ اسفند ۱۳۳۶
خاکسپاری: ۲۷ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: علی
پیشه/تحصیلات: دانشجوی سال سوم شیمی‌، دانشگاه تهران
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۳۸
شماره: ۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

گلزاده-غفوری