محمدکاظم گلزاده غفوری

محمدکاظم گلزاده غفوری

زادروز: ۱۰ تیر ۱۳۴۲
خاکسپاری: ۱۳ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: علی
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۰
شماره: ۲۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.


محمدکاظم-گلزاده-غفوری