فاطمه گودرزی

فاطمه گودرزی

زادروز: ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۷ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: محمد
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۳۷
شماره: ۴۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

گودرزی