غلامرضا حبیبی مظفری

غلامرضا حبیبی مظفری

زادروز: ۱۳۴۳
خاکسپاری: ۱۷ دی ۱۳۶۰
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۷۷
شماره: ۲

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.