علاءالدین اشرف ‌حقیقی

علاءالدین اشرف ‌حقیقی

زادروز: ۱۳۳۴
خاکسپاری: ۸ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: احمد
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۳
شماره: ۱۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

اشرف-حقیقی