فرح (راضیه) حق‌نویس

فرح (راضیه) حق‌نویس

زادروز: ۱۳۳۷
خاکسپاری: ۱۹ بهمن ۱۳۶۰
نام پدر: محمد
پیشه/تحصیلات: دانشجوی پزشکی

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۱۱۳
شماره: ۱۰

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.