احمد حاجیان

احمد حاجیان

زادروز: ۱۳۲۹
خاکسپاری: ۳۰ تیر ۱۳۶۰
نام پدر: محمود
پیشه/تحصیلات: فوق ‌لیسانس، استادیار
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۹۴
شماره: ۲۲

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

حاجیان