نسرین حاجی‌سلیمی

نسرین حاجی‌سلیمی

زادروز: ۲۸ تیر ۱۳۳۶
خاکسپاری: ۱۷ دی ۱۳۶۰
نام پدر: محمدباقر
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۷۷
شماره: ۲۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.