حبیب حاج‌خداوردی

حبیب حاج‌خداوردی خان

زادروز: ۱۳۳۶
خاکسپاری: ۱۵ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: حاج ‌احسن‌آقا
پیشه/تحصیلات: هنرپیشه، صنعت جواهر
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۲۹
شماره: ۲۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.