سیما حکیم‌ معانی

سیما حکیم‌‌معانی

زادروز: ۱۳۳۶
خاکسپاری: ۱۹ اسفند ۱۳۶۰
نام پدر: عباس
پیشه/تحصیلات: کارمند شرکت نفت
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۱
ردیف: ۱۵
شماره: ۱۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.