حمیدرضا حسینی

حمیدرضا حسینی

زادروز: ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۱۶ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: خلیل
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۲۹
شماره: ۳۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

حسینی-۱