علیرضا حسنی اردکانی

علیرضا حسنی اردکانی

زادروز: ۱۳۴۳
خاکسپاری: ۱۱ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: عزیزالله
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۲۵
شماره: ۴۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.