احمد حسن‌پور ارباستانی

احمد حسن‌پور ارباستانی

زادروز: ۱۳۳۵
خاکسپاری: ۲۸ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: محمود
گرایش سیاسی: چریک‌های فدایی (اقلیت)

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۵۸
شماره: ۱۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.