جعفر هاشمی

جعفر هاشمی

زادروز: ۱۵ فروردین ۱۳۴۳
خاکسپاری: ۲۷ مرداد ۱۳۶۰
نام پدر: رمضان
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۱۵
شماره: ۵۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.