سید رضا سجادی هاشمی‌نژاد

سید رضا سجادی هاشمی‌نژاد

زادروز: ۱۳۳۴
خاکسپاری: ۲۲ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: سید خادم‌حسین
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۳۳
شماره: ۲۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.