احدالله حاذقی

احدالله حاذقی

زادروز:
خاکسپاری: ۳ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: میرزاآقا
پیشه/تحصیلات: کارمند وزارت کشاورزی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۳۶
شماره: ۴۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

حاذقی