عبد‌الله حکمت کردستانی

عبد‌الله حکمت کردستانی

زادروز: ۱۳۴۰
خاکسپاری: ۱۳ دی ۱۳۶۰
نام پدر: نعمت‌الله
گرایش سیاسی: چریک‌های فدایی (اقلیت)

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۷۲
شماره: ۱۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.